Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Financiën

Doel

Omschrijving

 Bedrag 2021 

2022

2023

2024

2025

8.1.1

Formatieuitbreiding Raadsgriffie

            30.000

     55.000

     55.000

     55.000

     55.000

8.1.1

 - Dekking 2021 tlv budget Raadsgriffie; vanaf 2022 algemene middelen

           -30.000

8.1.2

 Formaliseren Begroting Regio Zwolle 2021

       2.855.000

8.1.2

 - Dekking inkomsten regiogemeenten, provincies, restantbudget 2020

     -2.855.000

8.1.2

Correctie bijdrage gemeente Zwolle aan Regio Zwolle

               7.000

     13.000

     20.000

     20.000

     20.000

8.2.1

BTW vervangingsinvestering groen begraafplaatsen; kredietverhoging

            28.035

       1.215

       1.215

       1.215

       1.215

8.2.1

 - Dekking tlv exploitatie begraven en reserve begraven

           -28.035

      -1.215

      -1.215

      -1.215

      -1.215

Totaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

               7.000

     68.000

     75.000

     75.000

     75.000

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50