Doelenboom

Programma's

Alle programma's

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

Programma's

Doel 1.1.3 Sociale netwerken

Doelen

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

Doelen

Beschrijving programma 2. Inwonersondersteuning

Programma's

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Programma's

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

Doelen

Doel 3.2.2 Begeleiding ex-gedetineerden

Doelen

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

Doelen

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

Doelen

Beschrijving programma 4. Inkomen

Programma's

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

Doelen

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma's

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

Doelen

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

Doelen

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma's

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doelen

Doel 6.1.5 Grondbeleid

Doelen

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

Doelen

Doel 6.4.1 Energie

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Programma's

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

Doelen

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma's

Doel 8.1.1 Raad

Doelen

Doel 8.1.2 College

Doelen

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Doelen

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma's

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Beschrijving programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma's

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50