Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Het aantal mensen van buiten Zwolle dat een bezoek brengt aan de binnenstad is relatief hoog vergeleken met andere steden in Noordoost-Nederland. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

De grootste uitdaging voor 2021 ligt in zo goed mogelijk anticiperen op en aanpassen aan de,  hopelijk,  post coronatijd. Want met name de evenementensector heeft een enorme klap gehad. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis  en hiermee de toekomst van de voor Zwolle belangrijke horecasector zijn nog niet helemaal duidelijk.  En ook is de verwachting dat de fysieke winkelsector flink wordt opgeschud, zeker in de binnensteden van Nederland. Al met al uitdagingen genoeg voor 2021. De gemeentelijke overheid is waarschijnlijk uiteindelijk niet de bepalende factor, wel hebben we een belangrijke rol om deze uitdagingen tezamen met de betrokken sectoren en daarmee ondernemers op te pakken.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De markt wordt gestimuleerd om zelf te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-1

Winkelgebied Diezebrink

Budgettair neutraal

Voor de tweede fase is door de provincie een bedrag beschikbaar gesteld ad. € 163.000 voor het uitvoeren van het eerste deel van de Rhijnvis Feithlaan door het creëren van een aansluiting op de Brink en het inrichten van een fietsstraat. Daarnaast wordt een bedrag van € 105.000 beschikbaar gesteld voor het tweede gedeelte van de Thomas a Kempisstraat.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50