Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.2 We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed

Zwolle is rijk aan erfgoed. Dat houden we in stand en we versterken het met nieuwe functies. Zo blijft de historische kwaliteit van Zwolle ons visitekaartje. En we laten er zo veel mogelijk Zwollenaren en bezoekers van genieten. Want de schatten uit ons verleden zijn een inspirerende bron voor het heden en voor de toekomst. De vele monumenten en historische gebouwen en de archeologische rijkdommen vertellen hierover. Gewoon zichtbaar in de stad maar ook onzichtbaar achter gevels of onder de grond. We maken ook dit onzichtbare erfgoed beleefbaar, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendag. De Zwolse archeologie, bouwhistorie en monumenten gaan een integraal en onlosmakelijk onderdeel vormen binnen het nieuwe stadsmuseum in de maak: ANNO.

Criteria

We versterken onze positie als historische stad door beleefbaar erfgoed, zodanig dat:

  • Het Zwolse erfgoed stimuleert om een bezoek te brengen aan Zwolle.
  • Het Zwolse erfgoed beter beleefbaar wordt en het verhaal van Zwolle meer inhoud krijgt.
  • Het draagvlak voor ons Zwolse erfgoed wordt vergroot.

Portefeuillehouder(s)

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Beeldengroep van der Capellen

Aanvullende uitgaven

20000

Abusievelijk is de in 2020 toegekende € 20.000 voor de Beeldengroep Joan Derk van der Capellen niet toegevoegd aan de reserve bij de jaarrekening 2020. Voorstel is dit bedrag alsnog aan de reserve toe te voegen.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50