Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.3 We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde

Zwolle beschikt over een groot areaal openbare ruimte: Vele strekkende kilometers wegen, fietspaden, busbanen en trottoirs. Vele vierkante kilometers groen, met bomen en struiken. En ook veel straat – en parkmeubilair, bruggen en viaducten. Van deze openbare ruimte wordt dagelijks gebruik gemaakt door bewoners en bezoekers van de stad. Voor deze gebruikers zorgen wij ervoor dat de basis op orde is en zij ervan kunnen uitgaan dat de openbare ruimte veilig begaanbaar is.

Door vergunningverlening, toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen de openbare ruimte veilig gebruiken en de regels naleven. Bij alle keuzes die wij maken om onze capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten richten we ons op die taken die voor veiligheid en leefbaarheid het meest van belang zijn.

Criteria

We zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte en openbare orde, zodanig dat:

  • Bij het beheer van de openbare ruimte, de veiligheid voor de gebruikers de hoogste prioriteit heeft.
  • We met een risicogerichte inzet van vergunningen, toezicht en handhaven een veilige openbare ruimte realiseren.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-1

Extra kosten Toezicht & Handhaving door corona

Aanvullende uitgaven

200000

Voor 2021 heeft de raad € 200.000 beschikbaar gesteld voor de extra kosten toezicht & handhaving, verkeersregelaars, matrixborden, crowdmanagement, belijning etc als gevolg van corona maatregelen. Gezien de gemaakte kosten in 2020 en de vooruitzichten voor 2021 is er voor 2021 zeker € 400.000 nodig.
De dekking voor de extra benodigde € 200.000 komt uit het reeds beschikbare coronabudget.

Deze pagina is gebouwd op 05/28/2021 10:32:59 met de export van 05/28/2021 10:26:50